1 5 opacity
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Våra tjänster

Här finns några av de tjänster vi erbjuder.

 • Dränering av husgrunder
 • Dagvattenledningar, vägtrummor och dikning
 • Kabelschakt, el, tele och fiber, (bredband), (optokanalisation)
 • Trädgårdsanläggning, häckdiken, rabatter, dammar, stenläggning, mm
 • Enskilt avlopp
 • Kommunalt VA
 • Tryckavloppsledningar
 • Markarbete för industri, villa- och garagegrunder
 • Pooler
 • Tomtplaneringar
 • Transport av grus/matjord etc

Kontakta Oss

Göthbergs Schakt

ULLAVI 239
705 92 Örebro
E-Post: info@gothbergs.se

Telefon: 019-250080

Följ oss på Facebook!Vår hemsida är anpassad för smartphonesPowered by Connected CMS
right_img