Göthbergs schakt för din tjänst!

Vi är en trygg & smidig entreprenör.

varför välja oss?

Vi värnar om god service och långa kundrelationer.

Göthbergs Schakt AB vill vara den entreprenör kunder väljer för långsiktiga hållbara samarbeten. Vi har en organisation som är lyhörd, kunnig, hjälpsam och konsekvent. Detta har resulterat i att vi fått förnyat förtroende att utföra tjänster åt våra kunder.

Våra tjänster

Vi erbjuder bland annat följande tjänster.

Dränering av husgrunder

Enskilt & kommunalt VA

Kabelschakt, el, tele och fiber

Tryckavloppsledningar

Markarbete för industri, villa- och garagegrunder

Transport av grus/matjord etc

En grävarbetare ler och sitter i en maskin.

Om Göthbergs Schakt AB

Vi jobbar alltid med nogrannhet & hög kvalitet.

Göthbergs Schakt AB förvaltar kundernas förtroende genom att utföra entreprenader och leverera tjänster enligt fastställda och överenskomna krav. Företagets utförda arbeten ska kännetecknas inbyggd kvalité och ge betraktare ett intryck av välgjordhet.

  Ring oss